Flexpressen NR 12 2019 Webb
Läs vårt senaste nummer
Flexpressen Rattvik Lokalt 2019
Flexpressen Riks 2019
Flexpressen Riks 2018 2

Trafiksäkerhet för hela familjen

Flexpressen delas ut med
Flexberts reflexprodukter till
skol- och förskolebarn.

Här kan du läsa den senaste
upplagan och bläddra tillbaka
i tidigare nummer.

Här hittar ni några av våra fantastiska kunder!

Luleå kommun har drygt 77 000 invånare och är Sveriges 28:e största
kommun. Många av kommunens verksamheter jobbar för att Luleås
barn och unga ska trivas, utvecklas och känna sig trygga. Säkra
skolvägar och miljöer är en del. Det är viktigt att barnen syns under
den mörka delen av året och att de får lära sig mer om trafiksäkerhet.


Luleå kommun arbetar kontinuerligt med att underhålla och utveckla
trafik- och stadsmiljön för att skapa god trafiksäkerhet, hög
framkomlighet och en bra trafik- och boendemiljö.

Luleå Kommun

Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och
produktion av massa. I koncernen finns två massabruk, Rottneros bruk som
tillverkar mekanisk massa och Vallviks bruk som tillverkar kemisk massa.
I koncernen ingår även Rottneros Packaging, där tillverkas
livsmedelsförpackningar.

Säkerhet är överlag något som är högt prioriterat hos oss på Vallviks Bruk,
och då även trafiksäkerhet. Eftersom det enbart till vår industri Vallviks Bruk
passerar ett hundratal långtradare per dag är det väldigt viktigt för oss
att kunna bidra med en ökad trafiksäkerhet

Rottneros

Vill ni delta i Riksupplagan av Flexpressen?

Från 8.600 + moms kan ni synas i Flexpressens riksupplaga, både i tryck (150 – 200 000 ex) samt här på webben.

Satsa på trafiksäkerheten lokalt och få samtidigt ut bred marknadsföring då riksupplagan delas ut över hela landet.

Tidningen följer med barnens reflexprodukter så föräldrarna ser vilka som ligger bakom utdelningen. Var med och syns i ett gott sammanhang!

Annons 1/4 sida

8600Krex. moms
  • Korrektur innan publicering

Annons 1/2 sida

12000Krex. moms
  • Korrektur innan publicering
  • Hjälp med grafisk utformning
  • Bli synlig här på flexpressen.se

Annons 1/1 sida

24000Krex. moms
  • Korrektur innan publicering
  • Hjälp med grafisk utformning
  • Bli synlig här på flexpressen.se

Här kan du söka gamla nummer av Flexpressen.

Sök på årtal eller kommunnamn för bästa resultat. Ifall du vill se riksupplagan ange “Riks” i sökfältet.